درباره ی ما

 فروشگاه اینترنتی کارتون ها با هدف فروش و عرضه ی انواع کارتون ها فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون به عنوان یکی از فروشگاه های اینترنتی بنام در زمینه ی تجارت الکترونیک و فروش کارتون فعالیت می کند.

مدیریت فروشگاه کارتونها به عهده وحید پرسری می باشد.